DELA's uitvaartzorgplan: DELA biedt u het Uitvaartzorgplan. Bij het DELA Uitvaartzorgplan bespaart u uw nabestaanden alle financiële zorgen. Uniek aan het DELA uitvaartzorgplan:
Het unieke aan het DELA uitvaartzorgplan in België zit in de combinatie van praktische EN financiële bijstand bij een overlijden. Naast het betalen van de kosten van de uitvaart kan DELA ook de volledige organisatie van de uitvaart op zich nemen. U kunt als dierbare zich volledig richten op het verwerken van het kostbare verlies.


Tevredenheid:
97% van de nabestaanden van de bij ons verzekerden is uitermate tevreden met de geboden dienstverlening van DELA. Uiteraard is deze grote tevredenheid omdat DELA de uitvaartspecialist is met meer dan 80 jaar ervaring op het gebied van verzorgen en verzekeren van uitvaarten.

Persoonlijke Bijstand:
Naast het bijstaan voor, tijdens en na de uitvaart, assisteert de DELA consulent nabestaande zorg de nabestaande van de verzekerde ook bij allerlei praktische en administratieve beslommeringen: afhandelen van gas, elektriciteit, water, televisie, telefoon en internet, contacteren van financiële en verzekeringsinstellingen, opzeggen van abonnementen, advies over de aangifte van de nalatenschap,... Onze medewerkers staan families ook emotioneel bij in deze moeilijke periode en kunnen tevensadvies geven indien er nood is aan een rouwpsycholoog of rouwverwerkingsgroep.

Overzicht:

Verzekerd kapitaal1.500 - 10.000 euro
Kinderen meeverzekerdtot 18 jaar worden kinderen automatischmee verzekerd op de polis van de ouders1
Verzorgsclausule *optioneel

Persoonlijke bijstand

door een consulent

nabestaandenzorg van DELA

ja
jaarlijkse indexeringoptioneel

1 Vanaf eenvoudige melding en n.v.t. bij koopsom.

 

 

Voordelen DELA Uitvaartzorgplan

Hier treft u een opsomming aan van de voordelen van een DELA uitvaartzorgplan

DELA geeft u alle ruimte voor persoonlijke wensen:
DELA zorgt ervoor dat de uitvaart betaald wordt. U en/of uw nabestaanden bepalen hoe die zal verlopen. De keuze van de begrafenisondernemer is vrij.

Verzekerd bedrag:
De hoogte van het verzekerd kaptiaal is, zelfstandig te bepalen voor een bedrag tussen de €1500 en €10000 Indien het bedrag van de uitvaart lager uitvalt dan het verzekerd kapitaal keert DELA het overgebleven saldo uit aan de begunstigde(n).


Levenslang verzekerd:
Door het afsluiten van een DELA uitvaartzorgplan bent u levenslang verzekerd voor de kosten van uw uitvaart voor de hoogte van het verzekerd kapitaal. De dekking blijft doorlopen op het moment wanneer u geen premie meer hoeft te betalen tot aan het moment waarop u komt te overlijden.

Kinderen jonger dan 18 jaar automatisch meeverzekerd:
Een voordeel van een DELA uitvaartzorgplan is dat u voor uw kinderen jonger dan 18 jaar geen extra premie betaalt.

Elk inwonend kind is tot zijn/haar 18 jaar meeverzekerd in uw DELA uitvaartzorgplan. Zodra de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt kunnen zij een eigen DELA uitvaartzorgplan afsluiten.

Waardevastheid:

De hoogte van het verzekerd kaptiaal wordt automatisch verhoogt zonder dat u als verzekerde hiervoor iets extra dient te betalen.
Eerlijke prijzen voor uw DELA Uitvaartzorgplan.
Daar DELA de uitvaartzorgplan specialist en specialist in uitvaartverzorging is met ruim 70 jaar ervaring garantdeert DELA u een excellente prijs-kwaliteitverhouding.

Nabestaandenzorg:
De zorg van DELA houdt niet op bij het verzorgen van de uitvaart alleen. DELA staat nabestaanden persoonlijk bij met deskundig advies in het afronden van allerlei (administratieve) formaliteiten die geregeld dienen te worden. DELA kan indien gewenst ook de volledige uitvaart verzorgen.

Geen extra poliskosten:
Er worden door DELA geen extra administratieve kosten, poliskosten of andere supplementaire kosten in rekening gebracht. Dit zit reeds in de premie verwerkt.

Verzorgingsclausule:
Door deze clausule voorkomt u dat er na het overlijden van de eerste volwassen verzekerde op de polis nog een premie betaalt dient te worden. Indien de verzorgingsclausule van toepassing is hoeft er geen premie meer betaalt te worden na het overlijden van de eerste volwassen verzekerde (waarschijnlijk partner) op de polis. De dekking loopt wel levenslang door.

Het afsluiten van een polis:

Onze uitvaartspecialist komt bij u thuis en gaat aan de hand van een persoonlijk gesprek een advies uitbrengen welke op uw persoonlijke situatie van toepassing is en tevens aan uw uitvaart-wensen voldoet.