Auto Verzekeringen

Auto

Autoverzekeringen

De verzekering BA Motorvoertuigen (Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen) is wettelijk verplicht in België.

Ze vergoed de lichamelijke en materiële schade die u anderen met een motorvoertuig zou kunnen toebrengen.

Alle verzekeringsmaatschappij bieden u een soortgelijk product aan. Toch kunt u deze verzekering niet bij iedereen voor dezelfde prijs afsluiten.

Wilt u meer weten over premie en voorwaarden maak dan een afspraak met onze verzekeringsadviseur.

Hoe veiliger uw wagen, hoe voordeliger uw autoverzekering

Baloise Insurance beloont klanten die actief bijdragen tot een groenere en veiligere wereld. Is uw voertuig uitgerust met één of meer veiligheidsopties? Dan geven zij kortingen op BA en Omnium.

Hulp onderweg?

Baloise Assistance : In geval van nood kunt gebruik maken van de gratis bijstandsservice. Zo brengen ze u en uw wagen in veiligheid bij een auto - ongeval. Ook in het buitenland. deze gratis service is voorbehouden voor een verzekering BA Motorvoertuigen of Omnium.

Wenst u ook hulp bij pech?

U kunt uw autoverzekering ook uitbreiden met een nog completer bijstandsformule - tegen betaling - zodat u ook bij pech geholpen wordt.
Als u voor de herstelling van uw verzekerde personenwagen een beroep doet op een van de erkende herstellers, dan kunt u rekenen op extra voordelen zoals een gratis vervangwagen.

Bestuurdersaansprakelijkheid :

De bestuurdersverzekering is de beste oplossing om ook als bestuurder beschermd te zijn.

De verplichte BA-verzekering vergoedt alle schadelijders behalve de bestuurder van het voertuig dat in de fout is. Als u dan gewond raakt, zijn alle lichamelijke letsels, de arbeidsongeschiktheid die eruit voortvloeit en alle verbonden kosten voor eigen rekening.

De bestuurdersverzekering voorziet verschillende dekkingen voor ieder voorval wat letsel meebrengt, ongeacht of u fout bent of niet.

Rechtsbijstand :

Deze verzekering staat u bij met raad en daad wanneer u te maken krijgt met een of ander geschil in het kader van uw autoverzekering.

Baloise Assistance :

In geval van nood kunt u een beroep doen op de gratis bijstand service van Baloise Insurrance. Zij brengen uw wagen in veiligheid na een auto-ongeval en dat ook in het buitenland.

Pleziervaartuig :

Stel u gaat met uw auto en boot op vakantie? Dan kunt u uw boot via Baloise Insurance verzekeren.

Vaar dan gerust uit, want u bent dan goed beschermd.

De basis waarborg van de verzekering pleziervaart is steeds Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Maar er zijn ook andere waarborgen die u kunt toevoegen :

  • Omnium (casco)
  • Opvarenden
  • Rechtsbijstand

dit alles in het kader van privégebruik.

Doelgroep :

  • Kleinzeilerij
  • Zeilboten al dan niet uitgerust met een hulpmotor
  • motorboten

Hoe veiliger uw nieuwe wagen, hoe groter uw korting

Dat is de boodschap waar wij achter staan. Want als u investeert in veiligheid of ecologie, belonen we u graag. Als u kiest voor veiligheidsopties, kan u een totale korting verkrijgen tot wel 10% op de waarboren BA en Omnium.

HBG Financiële Diensverlening, Uw partner in vertrouwen

HBG waakt over uw financiële veiligheid en leeft hierbij de wettelijke en reglementaire normen na, maar ook de deontologische en ethische regels.

Wij vinden het belangrijk dat onze relaties met u op een eerlijke en billijke wijze verloopt en daarom willen wij goed en transparant informeren over de wettelijke informatie van uw verzekeringen.

Meer Weten ?

Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.